Od dawno było wiadomo, że to tego dojdzie. Niezgodne z prawem postanowienia pojawiają się coraz szybciej i rejestr klauzul UOKiK właśnie przekroczył wpis nr 5000. Każdego roku coraz szybciej przybywa niedozwolonych postanowień, z powodu tego że mało który przedsiębiorca dba o należytą stronę prawną swojego biznesu.

klauzule niedozwolonePowoduje to, że regulaminy sklepów internetowych i umowy cywilno prawne podpisywane poza siedzibą przedsiębiorcy są pełne niezgodnych z prawem postanowień nazywanych przez prawników klauzulami abuzywnymi lub niedozwolonymi. Jak ujawniają statystyki corocznie zwiększa się liczba nowych wniosków, które trafiają do UOKiK.

Przy tym tempie ten rok okaże się naprawdę rekordowy, gdyż prawdopodobnie zostanie w nim uznane blisko 2000 wpisów – to więcej niż w latach 2002 – 2008 w sumie! Każdy wyrok i każde wpisanie postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych wiąże się z grzywną, która może sięgać nawet 10% obrotów za ubiegły rok rozliczeniowy.

Zadziwiający jest więc fakt, że mimo tak dotkliwych kar, przedsiębiorcy Internetowi stosują klauzule niedozwolone bez wahania – wynika to zapewne z braku odpowiedniej świadomości prawa i podstawowej wiedzy z tego zakresu. Niestety korzystają z tego pozbawieni skrupułów prawniczki, które zarabiają pozywając właścicieli sklepów internetowych do SOKiK jeśli nie pójdzie się z nimi na ugodę. W innym wypadku zadowalają się kosztami zastępstwa procesowego, które jednak zostało obniżone z 360 zł na 60 zł – nie zatrzymało to jednak większości adwokatek, które stosują ten proceder – po prostu nadrabiają poniesione straty liczbą pozwów.

Reklamy